PIJNMEDICATIE

Pijnmedicatie bij artrose

Behandeling van artrose bestaat primair uit oefentherapie. Bij mensen met artrose van de knie en overgewicht is gewichtsreductie aan te bevelen. Pijnmedicatie begint met intermitterend gebruik van paracetamol en/of een cutane NSAID, waarbij de keuze afhangt van de lokalisatie van de artrose. Bij onvoldoende effect kan intermitterend een oraal NSAID worden toegepast (diclofenac, ibuprofen of naproxen). Incidenteel is een injectie met een corticosteroïd of ACP mogelijk.

Waarom medicatie?

Een belangrijke reden om te kiezen voor conservatieve behandeling is het belangrijk vinden om te kunnen blijven sporten en bewegen. Andere redenen om te kiezen voor een conservatief behandelingstraject zijn de beschikbaarheid van goede begeleiding door een fysiotherapeut, dat er voldoende tijd wordt genomen voor goede voorlichting over de conservatieve behandelingsmogelijkheden.

De belangrijkste reden dat gekozen wordt voor operatieve behandeling is als de behandelend arts een voorkeur heeft voor operatieve behandeling. Omdat opereren altijd nog kan, zullen wij sneller kiezen voor een goede pijnstilling en het opbouwen van bewegen dan een operatie.

Wat zijn de opties?

In alle richtlijnen wordt adequate pijnstilling geadviseerd. In de meeste gevallen wordt een combinatie van NSAID’s met Paracetamol geadviseerd, eventueel in combinatie met een maagbeschermer (Skou 2018, KAN 2019, ACR,
Hong Kong LLOA, OARSI). Daarbij geven NSAID meer verlichting dan Paracetamol. De NOV adviseert te starten met Paracetamol en eventueel een dermale (op de huid aangebrachte) NSAID en in tweede instantie orale NSAID’s.

Maagbeschermers worden voorgeschreven bij risicopatiënten.

  • Ouder dan 60-70 jaar
  • Verhoogd gastro-intenstinaal
  • Cardiovasculair risicoprofiel

Elke afspraak zal de arts met U evalueren of de medicatie kan worden gestaakt.  Wij zullen proberen om NSAID’s zo kort mogelijk te geven met een adequate follow-up (afbouwen bij afname klachten of na 10 dagen). Eventueel een zwakwerkend opioïd (tramadol) of een proefbehandeling met duloxetine kan overwogen worden. Bij onvoldoende verbetering zullen wij verwijzen naar een van de ziekenhuizen waar wij mee samenwerken.