VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS

BASISZORG

Sportgeneeskunde is per 1 januari 2016 erkend als medisch specialisme. Daarom valt een groot deel van de sportgeneeskundige zorg onder de basiszorg. Dit betreft met name de blessureconsulten en sportmedische consulten, inclusief aanvullende diagnostiek (echo, MRI, röntgenonderzoek, inspanningsdiagnostiek). Voor deze zorg geldt dat aanspraak wordt gemaakt op je eigen risico. Ook heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig.  Een verwijsbrief heeft een geldigheid van een jaar.

  • Bij blessures
  • Bij klachten tijdens inspanning (pijn op de borst, vermoeidheid, duizeligheid, hartkloppingen, etc)
  • Je hebt een verwijsbrief nodig van je huisarts of medisch specialist
  • Er wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico
  • Deze zorg wordt voor 70 tot 100% vergoed vanuit de basiszorg.

AANVULLENDE ZORG

Sportmedische onderzoeken en sportkeuringen vallen niet onder de basisverzekering, maar worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien je aanvullend verzekerd bent kan je de factuur na het sportmedisch onderzoek indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis worden de kosten ten dele of in zijn geheel vanuit je aanvullende verzekering vergoed. Je maakt bovendien geen aanspraak op je eigen risico.

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering in 2021.

  • Preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen
  • Je hebt geen verwijsbrief nodig
  • De kosten worden vergoed vanuit je aanvullende verzekering

EIGEN RISICO

Iedereen is verplicht om een eigen bijdrage te leveren aan gemaakte zorgkosten. Dit wordt ook wel het ‘eigen risico’ genoemd. Dit bedrag is minimaal € 385,- per jaar en je betaalt dit altijd aan je zorgverzekeraar wanneer je kosten maakt die onder de basiszorg vallen. Als je je eigen risico eenmaal hebt betaald worden er de rest van het jaar geen kosten meer in rekening gebracht voor verzekerde zorg. Om de maandelijkse kosten voor jouw zorgverzekering te verlagen kan je vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico, tot een maximum van € 850,- per jaar.

Niet alle verzekerde zorg valt onder het eigen risico. Voor zorg van je huisarts en zorg voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen eigen risico betaald te worden.

DBC’S EN ZORGPRODUCTEN

Om de kosten voor de aan jou verleende zorg te bepalen wordt gebruik gemaakt van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) en zorgproducten. Dit zijn alle handelingen die onderdeel uitmaken van jouw behandeling, bijvoorbeeld een eerste consult bij de sportarts, een echo of MRI, een injectie of behandeladvies, en een herhalingsconsult. Dit geheel aan activiteiten wordt een DBC zorgproduct genoemd.

Omdat er meestal enige tijd overheen gaat voordat een diagnose is gesteld en de behandeling is afgerond, wordt het DBC zorgproduct pas na 90 dagen ‘gesloten’ waarna de factuur kan worden opgemaakt.

PASSANTENTARIEVEN

Indien wij een contract of betaalovereenkomst hebben met je zorgverzekeraar, dan wordt jouw factuur direct naar je zorgverzekeraar gestuurd. In sommige gevallen kan de factuur van je behandeling niet rechtstreeks bij je zorgverzekeraar worden ingediend. Bijvoorbeeld als je niet in Nederland bent verzekerd, of als er geen contract of betaalovereenkomst is met je zorgverzekeraar. In deze gevallen kan je gewoon worden behandeld, maar ontvang je de factuur zelf. Je dient deze te voldoen en kan deze aansluitend indienen bij je zorgverzekeraar.

De tarieven die hierbij gehanteerd worden, worden passantentarieven genoemd. Deze passantentarieven worden jaarlijks vastgesteld. Om je een indicatie te geven van de kosten die je kan verwachten, vind je hieronder een link naar de passantentarieven.

De passantentarieven voor 2021 vindt u hier.

Wanneer je een restitutiepolis hebt, dan wordt (na aftrek van je eigen risico) 100%  van het passantentarief dat door de verzekeraar gehanteerd wordt vergoed. Wanneer je een naturapolis heeft, dan wordt minimaal 70% van dit bedrag vergoed. Wij adviseren je voorafgaand aan je consult de voorwaarden van je verzekeringspolis te checken bij je zorgverzekeraar.