De Impact van COVID-19 op Artrose

De Impact van COVID-19 op Artrose: Comorbiditeiten en Medicamenteuze Behandeling
Door: [Kyra Leopold]

Introductie

In deze blog bespreken we de mogelijke relatie tussen COVID-19 en artrose (OA), waarbij we ons richten op comorbiditeiten en de medicamenteuze behandeling van OA in het licht van de pandemie. We zullen kijken naar hoe bepaalde medicijnen en onderliggende gezondheidscondities de impact van COVID-19 op OA-patiënten kunnen beïnvloeden [1].

Comorbiditeiten bij OA-patiënten

Er is momenteel geen onderzoek dat een direct verband aantoont tussen respiratoire virale infecties en de ontwikkeling van OA. Evenzo lijken OA-patiënten geen verhoogd risico te hebben op respiratoire infecties in vergelijking met de algemene bevolking. Echter, comorbiditeiten spelen een cruciale rol bij het vergroten van de morbiditeit en mortaliteit tijdens infecties. OA-patiënten vertonen vaak bijkomende aandoeningen, waaronder obesitas, lage spiermassa, hyperurikemie bij vrouwen (een stofwisselingstoornis), diabetes, hypertensie en hart- en vaatziekten (CVD’s). Deze comorbiditeiten worden ook geassocieerd met ernstige complicaties bij COVID-19. Een recente meta-analyse toonde aan dat de meest voorkomende COVID-19-comorbiditeiten hypertensie, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus waren en hun aanwezigheid leidde tot levensbedreigende complicaties [2][3].

Het risico van OA-patiënten met comorbiditeiten:

Recente studies wijzen op een verhoogd risico bij OA-patiënten met comorbiditeiten, zoals hypertensie, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus, voor ernstige complicaties als gevolg van COVID-19 [4]. Obesitas wordt ook genoemd als een mogelijke trigger voor een ernstiger verloop van de ziekte [4]. Hoewel er nog geen directe correlatie is vastgesteld tussen COVID-19-mortaliteit en morbiditeit bij OA-patiënten, benadrukken experts het belang van het zorgvuldig evalueren van de klinische omstandigheden van OA-patiënten, rekening houdend met zowel OA-symptoombeheer als onderliggende comorbiditeiten.
Hart en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (CVD) spelen een cruciale rol bij de impact van COVID-19 op artrose (OA) patiënten [5]. Voorbestaande cardiovasculaire pathologieën blijken de morbiditeit en mortaliteit van COVID-19 te vergroten, terwijl de ziekte zelf ernstige cardiale gevolgen kan veroorzaken. Hoewel er geen duidelijk verband is vastgesteld tussen COVID-19 en OA, benadrukt deze situatie het belang voor orthopedisten en clinici om de klinische toestand van OA-patiënten zorgvuldig te evalueren. Dit omvat niet alleen het beheer van OA-symptomen, maar ook het identificeren en aanpakken van onderliggende comorbiditeiten die, zowel natuurlijk voorkomend als gerelateerd aan OA-behandeling, de resultaten van patiënten in het tijdperk van de COVID-19-pandemie aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

NSAID’s

Bij het bespreken van medicamenteuze behandelingen voor OA, blijkt dat niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen (NSAID’s) in verband worden gebracht met een hogere frequentie van gastro-intestinale, renale en negatieve cardiovasculaire uitkomsten. De mate van remming van zowel COX-1 als COX-2, eerder dan COX-2-selectiviteit, lijkt verantwoordelijk te zijn voor het verhoogde risico. Aangezien CVD en COVID-19 direct gekoppeld zijn en nierfalen tijdens COVID-19 frequent voorkomt en geassocieerd is met mortaliteit, benadrukt dit de noodzaak van een voorzichtige benadering bij het voorschrijven van NSAID’s, met specifieke aandacht voor patiënten met onderliggende cardiovasculaire aandoeningen.

Medicijnen en virale infecties:

Een veelgebruikte medicamenteuze behandeling voor OA omvat niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen (NSAID’s). Deze medicijnen worden vaak voorgeschreven voor pijnbestrijding bij OA-patiënten. Echter, er zijn zorgen gerezen over het gebruik van NSAID’s in het licht van virale infecties, waaronder COVID-19. Studies suggereren dat NSAID-gebruik het risico op complicaties bij luchtweginfecties kan verhogen [6]. Hoewel er nog geen definitief bewijs is voor of tegen het gebruik van NSAID’s tijdens COVID-19-behandeling, wordt een voorzichtige benadering aanbevolen, waarbij clinici het gebruik van NSAID’s zorgvuldig overwegen als eerstelijnsoptie voor symptoombestrijding.

Conclusie:

Terwijl de directe relatie tussen COVID-19 en OA nog nader onderzocht moet worden, benadrukt deze blog het belang van het evalueren van comorbiditeiten en medicamenteuze behandelingen bij OA-patiënten in het kader van de pandemie. In conclusie benadrukt dit hoofdstuk de complexe relatie tussen hart- en vaatziekten, COVID-19 en artrose. Een holistische benadering bij de behandeling van OA-patiënten, waarbij niet alleen de gewrichtssymptomen maar ook de onderliggende comorbiditeiten in overweging worden genomen, is van essentieel belang voor een effectieve en veilige medische zorg in deze onzekere tijden.
Bronnen
[1] Ragni, E., Mangiavini, L., Viganò, M., Brini, A., Peretti, G. M., Banfi, G., & De Girolamo, L. (2020). Management of osteoarthritis during the COVID‐19 pandemic. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 108(4), 719–729. https://doi.org/10.1002/cpt.1910
[2] Fang, L. , Karakiulakis, G. & Roth, M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID‐19 infection? Lancet Respir. Med. 8, e21 (2020). [PMC free article] [PubMed[] [Ref list]
[3] Emami, A. , Javanmardi, F. , Pirbonyeh, N. & Akbari, A. Prevalence of underlying diseases in hospitalized patients with COVID‐19: a systematic review and meta‐analysisArch. Acad. Emerg. Med. 8, e35 (2020). [PMC free article] [PubMed[]
[4] Dietz, W. & Santos‐Burgoa, C. Obesity and its implications for COVID‐19 mortalityObesity 28, 1005 (2020). [PubMed[]
[5] Zaman, S. et alCardiovascular disease and COVID‐19: Australian/New Zealand consensus statementMed J Australia 1 (2020). [PubMed[]
[6] de Girolamo, L. , Peretti, G.M. , Maffulli, N. & Brini, A.T. Covid‐19—The real role of NSAIDs in ItalyJ. Orthop. Surg. Res. 15, 165 (2020). [PMC free article] [PubMed[]
Afbeelding: (HelenJank. Protective-Suit [FOTO]. PIXABAY. GERAADPLEEGD OP 2 JANUARI 2024, van https://pixabay.com/nl/photos/beschermende-pak-gezichtsmasker-5716753/)