Knie-Artrose en de Rol van Schoenen: Een Nieuw Onderzoek

Schoenen
Door [Kyra Leopold]
Knie-artrose (OA) is een veelvoorkomende oorzaak van invaliditeit bij volwassenen, en de symptomen kunnen verwoestend zijn. Mensen boven de leeftijd van 45 jaar hebben een geschatte prevalentie van 27,8%, en dit percentage stijgt tot 37,4% voor degenen boven de 60 jaar. Het is dan ook van groot belang om effectieve behandelingsopties te vinden voor deze aandoening.

Het Onderzoek

Een recent onderzoek heeft de rol van schoenen in de behandeling van knie-artrose onderzocht. De studie bekeek specifiek het effect van zogenaamd ‘gedempt schoeisel’ op de symptomen van knie-artrose. Gedempt schoeisel is ontworpen om de druk op de kniegewrichten te verminderen en de pijn te verlichten. Maar werkt het echt?

De Opzet

De onderzoekers voerden een dubbelblinde studie uit, waarbij ze een groep mensen met knie-artrose voorzagen van gedempte sportschoenen en een controlegroep identieke schoenen zonder demping. Alle deelnemers werden gevraagd om deze schoenen te dragen als hun dagelijkse schoeisel gedurende drie maanden.

De Resultaten

1. Pijnvermindering

De groep die de gedempte schoenen droeg, ervoer significant minder pijn in de aangetaste knie na slechts één maand. Dit is een veelbelovend resultaat, omdat het aangeeft dat gedempt schoeisel snel verlichting kan bieden aan mensen met knie-artrose.

2. Verbeterde functionaliteit

Deelnemers in de gedempte schoenengroep meldden ook een verbetering in hun dagelijkse functie, zoals gemeten met de WOMAC-schaal. Dit toont aan dat de schoenen niet alleen de pijn verminderden, maar ook de algehele kwaliteit van leven verbeterden.

De WOMAC-schaal, wat staat voor Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, is een veelgebruikte klinische meetinstrument om de symptomen en het functioneren van patiënten met artrose te beoordelen. Het is specifiek ontworpen voor mensen met knie- en heupartrose, maar wordt ook in andere gewrichten toegepast.

De WOMAC-schaal bestaat uit een reeks vragenlijsten waarin patiënten hun eigen ervaringen en symptomen met betrekking tot artrose kunnen rapporteren. De vragen hebben betrekking op drie belangrijke aspecten:

  • Pijn; Deze sectie evalueert de pijn die een persoon ervaart in het aangetaste gewricht. Patiënten worden gevraagd om de intensiteit van de pijn aan te geven.
  • Stijfheid; Hier wordt de mate van stijfheid in het gewricht beoordeeld. Patiënten worden gevraagd hoe lang het duurt voordat ze na rust kunnen bewegen en hoe erg de stijfheid is.
  • Functioneren; Deze sectie meet het vermogen van een persoon om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals lopen, traplopen, opstaan uit een stoel en andere bewegingen die kunnen worden beïnvloed door artrose.

De antwoorden van de patiënt op de vragenlijst leveren scores op voor elk van deze drie domeinen. De totale score op de WOMAC-schaal geeft een indicatie van de ernst van de artrose en de impact ervan op het dagelijks leven van de patiënt. Een hogere score duidt op meer symptomen, meer pijn en een grotere beperking van de functie.

3. Gait-veranderingen

Gait retraining is een medische aanpak die wordt gebruikt om veranderingen aan te brengen in de manier waarop een persoon loopt, ook wel bekend als het gangpatroon. Het wordt vaak toegepast bij mensen met loopproblemen, blessures, pijnlijke gewrichten of andere bewegingsstoornissen. Het doel van gait retraining is om de efficiëntie, stabiliteit, balans en de algehele kwaliteit van iemands gang te verbeteren. Interessant genoeg ervoeren zowel de groep die gedempte schoenen droeg als de controlegroep, die reguliere schoenen droeg, verbeteringen in hun looppatroon. Dit wijst erop dat de keuze voor geschikt schoeisel in het algemeen belangrijk kan zijn voor mensen met knie-artrose.

Beperkingen

Hoewel deze bevindingen veelbelovend zijn, zijn er enkele beperkingen aan de studie. Het aantal deelnemers was relatief klein, en er waren geen metingen van de kinetische parameters. Bovendien ervoeren enkele deelnemers in de gedempte schoenengroep ongemak en vielen ze uit de studie.

Conclusie

Deze bevindingen benadrukken het belang van de juiste keuze van schoeisel bij de behandeling van knie-artrose en moedigen verder onderzoek aan naar de impact van verschillende schoenontwerpen op de symptomen van deze aandoening. Het juiste paar schoenen kan een aanzienlijk verschil maken in het leven van mensen met knie-artrose. Raadpleeg altijd een medische professional voordat u wijzigingen aanbrengt in uw behandeling voor knie-artrose.
Deze bevindingen suggereren dat gedempte sportschoenen effectief kunnen zijn in het verminderen van pijn en het verbeteren van de functionaliteit bij mensen met knie-artrose. Dit kan een waardevolle behandelingsoptie zijn voor degenen die lijden aan deze slopende aandoening.
Bron: [Schwartz, I., Ofran, Y., Bernovsky, S., Kandel, L., Rivkin, G., Karniel, N., Seyres, M., & Portnoy, S. (2023). Cushioned footwear effect on pain and gait characteristics of individuals with knee osteoarthritis: A Double-Blinded 3 Month Intervention study. Sensors, 23(3), 1375. https://doi.org/10.3390/s23031375]