Deze sporten geven het grootste risico op artrose

motorsport

Deze sporten geven het grootste risico op artrose

[Door: Kyra Leopold]

Sporten en lichamelijke activiteit zijn geweldige manieren om gezond te blijven en plezier te hebben. Echter, ze gaan niet altijd zonder risico. Om deze risico’s beter te begrijpen en gerichte preventiemaatregelen te kunnen nemen, is er recentelijk een grootschalig onderzoek uitgevoerd in Engeland en Wales om de incidentie van ernstige trauma’s in verband met sport en lichamelijke activiteit te schatten.

Het Onderzoek

De studie, uitgevoerd tussen januari 2012 en december 2017, gebruikte gegevens uit ziekenhuisregistraties in heel Engeland en Wales. Onderzoekers wilden te weten komen hoeveel mensen van 16 jaar en ouder in het ziekenhuis werden opgenomen vanwege sport- of activiteit-gerelateerde blessures. De resultaten zijn onthullend en bieden waardevolle inzichten.

Belangrijkste Resultaten

Tijdens de onderzoeksperiode deden zich maar liefst 11.702 gevallen van trauma voor. Het gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was ongeveer 41 jaar, en bijna 60% van hen was man. Wat echt opvalt, is dat in 28% van de gevallen de blessures als ernstig werden geclassificeerd, met een letselernstscore (Injury Severity Score, ISS) van meer dan 15. Helaas waren 1,3% van de gevallen fataal.

Wat betreft de incidentie van blessures, bedroeg het algehele jaarlijkse cijfer 5,40 blessures per 100.000 deelnemers. Mannen liepen een hoger risico, met een incidentie van 6,44 per 100.000, in vergelijking met vrouwen, waarbij dit cijfer 3,34 per 100.000 was.

Er is al bekend dat blessures een grotere kans geven op artrose. Maar, de aard van de activiteit speelt ook een rol. Sporten bleken riskanter te zijn dan fietsen, fitnessen of wandelen. De incidentie voor sportieve activiteiten bedroeg 9,88 blessures per 100.000 deelnemers, terwijl dit voor fietsen 2,81 per 100.000, fitness 0,21 per 100.000 en wandelen 0,03 per 100.000 was.

Opvallende Activiteiten met Hoog Risico

Nog interessanter zijn de bevindingen over specifieke activiteiten. De hoogste jaarlijkse incidentie werd waargenomen bij motorsport, met een alarmerende 532,31 blessures per 100.000 deelnemers. Ook paardrijden en zweefvliegen scoorden hoog, met respectievelijk 235,28 en 190,81 blessures per 100.000 deelnemers. Of dat deze sporten ook een grotere kans geven op artrose op latere leeftijd, is nog niet bekend. Hier zal verder onderzoek voor plaats moeten vinden.

Conclusie en Implicaties

Deze studie toont aan dat blessures bij sport en lichamelijke activiteit een reëel probleem zijn. Wat nog belangrijker is, is dat niet alle activiteiten hetzelfde risico met zich meebrengen. Motorsport, paardrijden en zweefvliegen lijken de gevaarlijkste te zijn.

Deze inzichten kunnen leiden tot gerichtere preventiemaatregelen om het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van blessures te verminderen en de algehele veiligheid van sport en lichamelijke activiteit te verbeteren. Het is van groot belang dat liefhebbers van deze activiteiten zich bewust zijn van de risico’s en passende voorzorgsmaatregelen nemen om letsel te voorkomen.

Kortom, terwijl sporten en lichamelijke activiteit geweldige manieren zijn om gezond te blijven en plezier te hebben, moeten we ons bewust zijn van de risico’s en proactieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we veilig blijven terwijl we genieten van onze favoriete activiteiten.

 

Bron: (Sport-related major trauma incidence in young people and adults in England and Wales: a national registry-based study. (2023). PubMed. https://doi.org/10.1136/ip-2023-044887)

Foto: jrm-pohot, Pixabay